Welkom

Al weer  enige jaren  geleden is in 2014 het idee  ontstaan voor een  gezamenlijk  NeuroNet, omdat ParkinsonNet al  lang bestond, MS Zorg Nederland in onze regio geïntroduceerd werd en er al vaste plannen waren voor een regionaal CVA  Netwerk. Omdat interesse in-  en geschoold zijn voor neurologie vaak samen gaan hadden we vaak Netwerkoverleg voor de verschillende neuro aandoeningen ….maar steeds met dezelfde collega ’s uit diverse vakgebieden. De stap om naar een gezamenlijk studiemoment te gaan is toen eigenlijk als vanzelfsprekend ontstaan, allereerst alleen door  het opzetten van ons jaarlijkse November  Symposium, maar de commissie heeft zich toen hard gemaakt om jaarlijks een aspect toe te voegen …eerst symposium …dan de organisatie structuur…daarna KvK en Bank…daarna opbouw van de website en zorgzoeker …en in 2019 het Lustrum . En in al die stappen hebben we onze targets kunnen volbrengen  met een bestuur van vrijwilligers  en hulp van de REOS, zonder winstoogmerk. De winst zit hem in kennis en teamwork !

NeuroNet Holland is een paraplu organisatie boven de  drie  multidisciplinaire netwerken en heeft ook als gezamenlijke factor dat  wij het zorggebied bestrijken van het Spaarne Gasthuis:

ParkinsonNet

parkinson

Een landelijk netwerk wat nu al meer dan 10 jaar bestaat en zich richt op alles rondom de zorg bij de Ziekte van Parkinson, wij bestrijken de Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland.

MS Zorg Nederland

neuronen-achtergrond

Een nog steeds groeiend landelijk zorg netwerk rond alle vormen van MS, onze regio is Haarlemmermeer en Kennemerland.

CVA Netwerk H’meer

ms

is een door onszelf opgezet initiatief binnen de Haarlemmermeer en heeft een zuiver regionale opzet met onderlinge afspraken en een stroke-roadmap voor NHA.

Logo KNGFPowered by  het KNGF: de bouw van deze website is volledig gesponsord door de gulle bijdrage van het Kon. Ned. Genootschap voor Fysiotherapie, in het kader van landelijke support aan samenwerkings verbanden, een van de speerpunten van het KNGF. Een zeer gewaardeerde gift!

Tevens dank aan Harrie Denkers , onze site bouwer die voor ons een alleszins redelijk tarief heeft geboden