MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in debehandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Bij de ontwikkeling van de meest optimale zorg denkbaar wordt gebruik gemaakt van het chronic care model. Het doel van dit model is om de zorg voor chronisch zieken te verbeteren door goede samenwerking tussen de patiënt en een team van zorgverleners.

Omdat goede zorg ook toegepast moet kunnen worden, initieert, stimuleert en faciliteert MS Zorg Nederland de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen.

De  organisatie MS  Zorg Nederland  is  landelijk opererend en nog steeds in wording om landelijke dekking te behalen . Onze regio  bestrijkt de Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland.

U kunt een zorgverlener die  bij ons aangesloten is vinden via de zorgzoeker op deze site, maar ook via de landelijke  site [ MS Landelijke website ].