Neuronet Holland

NeuroNet Holland bestaat nu  bijna  5 jaar en viert in 2019 haar eerste lustrum. NeuroNet Holland is een koepelorganisatie, een paraplu waaronder drie netwerken droog staan:

Parkinson Net – regio Haarlemmermeer

MS Zorg Nederland – regio Haarlemmermeer

CVA netwerk – regio Haarlemmermeer

De koepelorganisatie  is een logisch gevolg, aansluitend op de gemeenschappelijke belangen van deze drie Multidisciplinaire  Netwerken. Ze hebben gemeen dat het gaat om samenwerkende zorgverleners uit 1e 2e en 3e Lijn bij Neurologische ziektebeelden.

Ook het gemeengoed van kennis, overleg met korte lijnen en kennis uitwisseling draagt de koepelfunctie en creëert een efficiënt zorgweb rondom de patiënt, wat ook de doelmatigheid en het kostenplaatje aantoonbaar verbetert.

De koepelorganisatie NeuroNet Holland zorgt voor  betere vindbaarheid van medische en paramedische  zorg  bij deze drie neurologische aandoeningen en maakt zich sterk voor eventuele latere toevoeging van neurologische  netwerken zoals Dystonie en Spierziekten. Bij Multidisciplinair moet voornamelijk gedacht worden aan de volgende vakgebieden:

  • Neuroloog
  • Revalidatie arts
  • Specialist ouderen geneeskunde
  • Gespecialiseerd verpleegkundige neurologie
  • Huisarts
  • Fysiotherapie
  • Logopedie
  • Ergotherapie / instrumentmaker
  • Diëtiste
  • Psycholoog

Neuronet Holland  zorgt als koepelorganisatie voor vindbaarheid, communicatie en scholing. Vindbaarheid voor de patiënt en collega’s, die op zoek zijn naar gespecialiseerde zorgverleners via de zorgzoeker op deze site.

Communicatie door  korte lijntjes onderling binnen de Regio Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland  en scholing door  organisatie  van een jaarlijks symposium, altijd in de maand November.