Parkinson_940x400

Parkinson netwerk

ParkinsonNet  rust inmiddels op een aardige historie van meer dan tien jaar opbouwen van een landelijk netwerk van multidisciplinair samenwerkende zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen.

Bijna 3.000 gespecialiseerde zorgverleners   (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk. Het netwerk is onderverdeeld in regio’s die zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen

Waarom een ParkinsonNet?
Parkinson  is een complexe aandoening waarbij problemen kunnen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen, zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling van een parkinsonpatiënt. Het is daarom belangrijk dat zorgverleners niet alleen deskundig zijn, maar ook de behandelingen goed op elkaar afstemmen. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ParkinsonNet een betere kwaliteit van zorg levert tegen lagere kosten.

Kwaliteit
Zorgverleners die  bij ParkinsonNet zijn aangesloten hebben een meerdaagse basisopleiding ondergaan en houden elkaar scherp met overleg, vergaderingen, symposia, en activiteiten in de regio

Onze Regio afdeling van ParkinsonNet
Wij staan voor de regio Zuid Kennemerland  en de Haarlemmermeer. U kunt de aangesloten zorgverleners vinden via deze  website, maar ook via de zorgzoeker functie van ParkinsonNet. Deze zorgverleners staan borg voor diepgang en goede samenwerking om efficiënte en betaalbare zorg te garanderen, waarbij de patiënt steeds centraal  blijft staan .

Zorgzoeker Parkinsonnet
Via de eigen zorgverlener zoeker